Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө

 Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн загварыг ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ