Мэргэжлийн сургалт

2016 ОНЫ 12-Р САР, 2017 ОНЫ 1-5 ДУГААР САРД МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЛЭХЭЭР ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН НЭРСИЙН ЭНД ДАРЖ ХАРНА УУ.