Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
1 2017 оны А/04 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2017-01-06 2017-01-06 Татах
2 2017 оны А/03 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2017-01-03 2017-01-03 Татах
3 2016 оны А/75 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтний хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг сунгах тухай 2016-12-28 2016-12-28 Татах
4 2016 оны А/74 дугаар тушаал: Гадаадын ажиллах хүч, мэргэжилтэнд хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тухай 2016-12-28 2016-12-28 Татах
5 2016 оны 215 дугаар тогтоол: Амьсгалын замын цочмог томуу, томуу төст өвчлөлийн дэгдэлттэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай 2016-12-28 2017-01-02 Татах
6 2016 оны А/216/А/104 тоот тушаал: Журам шинэчлэн батлах тухай 2016-11-02 2016-11-02 Татах
7 2016 оны 04 тоот тогтоол: Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-20 2017-01-01 Татах
8 2016 оны 137 тоот тогтоол: Гадаадаас 2017 онд авах ажиллах хүч, мэргэжилтний эзлэх хувийг тогтоох тухай 2016-11-09 2017-01-01 Татах
9 2012 оны 165 тоот тушаал: Асаргаа сувилгааны болон асрамжлах үйлчилгээний ур чадвар эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулах журам батлах тухай 2012-07-31 2012-07-01 Татах
10 2012 оны 162 тоот тушаал: Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний журам, маягтын загвар батлах тухай 2012-07-23 2012-07-23 Татах
Нийт: 90 үр дүн
1 2 3 4 5  Дараах