Хуулийн булан

Ангилал:
Хууль тогтоомж Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Файл
11 Хүний хөгжил сангийн 2011 оны төсвийн тухай 2010-11-25 2011-01-01 Татах
12 Хүний хөгжил сангийн 2010 оны төсвийн тухай 2009-11-27 2010-01-01 Татах
13 Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай 2005-12-08 2006-02-07 Татах
14 Монгол улсын үндсэн хууль 1995-01-16 1995-02-12 Татах
15 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль 1996-05-27 1996-10-01 Татах
16 Төрийн албаны тухай хууль 2002-06-28 2002-06-28 Татах
17 Хөдөлмөрийн тухай хууль 1999-05-14 1999-07-01 Татах
18 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль 2008-05-22 2008-05-22 Татах
19 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай хууль 2010-04-16 2011-01-01 Татах
20 Иргэний хууль 2002-01-10 2002-02-05 Татах
Нийт: 34 үр дүн