Ажил олгогчийн төрөл Ажил олгогч аж ахуй нэгж
Нэр Налгартїшиг
Хариуцлагын хэлбэр Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани
Ажилтны тоо
Үйл ажиллагааны чиглэл
Хаяг Улаанбаатар хот, Налайх дүүрэг, 4 хороо
Суурин утас
Үүрэн утас 99853798
Шуудангийн хаяг -
Цахим шуудан -
Факс
Вэб хуудас

Ажлын байрны нэр Зарласан огноо
1 лабораторийн шинжээч 2018-10-12