Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох хэмжээг шиэнчлэн тогтоох тухай

Хөтөлбөрийн хугацаа: 2017/01/01 - 2017/12/31

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээний нэгжид ногдох хэмжээг шиэнчлэн тогтоох тухай


Хавсаргасан файл: