Ил тод байдал

Ангилал:
Нэр Огноо
1 Үнийн санал авах урилга 2016-05-02
2 Зөвлөх үйлчилгээний зарлал: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилтийн судалгааны хүрээнд 2016-04-14
3 Зөвлөх үйлчилгээний зарлал: Барометрийн судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажилд гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах 2016-04-14
4 “Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн мөшгөх судалгаа”–ны ажилд зөвлөх сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээний зарлал 2016-03-15
5 ХБИ-ийн ХЧ алдалтын онцлогт нийцүүлсэн тохируулгатай, байнгын АБ бий болгох ТББ, ААН-ийг сонгон шалгаруулах тендерийн урилга 2016-02-01
6 Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулах төрийн бус байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах тендерийн урилга 2016-01-27
7 Зөвлөх үйлчилгээний талаарх зарлал 2016-01-26
8 БНСУ руу хөдөлмөрийн гэрээгээр явж буй иргэдийн ерөнхий болон давтан ЭМҮШ -г зохион байгуулах сонгон шалгаруулалт 2016-01-13
9 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусгайлсан, байнгын ажлын байр бий болгох төсөлд санхүүгийн дэмжлэг олгох хязгаарлагдмал тендерийн урилга 2015-11-30
10 Ахмад мэргэжилтний үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах тендерт үнийн санал авах тухай 2015-11-11
Нийт: 17 үр дүн
1 2  Дараах