Ил тод байдал

Ангилал:
Нэр Огноо
1 “Хөдөлмөр эрхлэлт ажлын байр дэмжих хүрээнд 2017 онд Төрийн болон Төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх ажил, үйлчилгээний чиглэл” төсөл 2017-08-03
2 ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА /ЗАВХАН/ 2017-06-13
3 БАРУУН БҮСИЙН ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН НӨХӨН СЭРГЭЭХ ТӨВИЙН ЗАСВАР/ХОВД/-ЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ 2017-06-06
4 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын нэгдсэн vpn интернэт сүлжээний суурилуулалт, үйлчилгээг үзүүлэх 2017-05-29
5 Тендерийн урилга 2017-04-28
6 Тендерийн урилга 2017-04-28
7 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх 2017-03-31
8 Нийгмийн халамжийн дэвтэр, маягт хэвлүүлэх 2017-03-27
9 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх 2017-02-24
10 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын нэгдсэн vpn интернэт сүлжээний суурилуулалт, үйлчилгээг үзүүлэх тухай 2017-02-20
Нийт: 29 үр дүн
1 2 3  Дараах