Ил тод байдал

Ангилал:
Нэр Огноо
21 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх 2017-03-31
22 Нийгмийн халамжийн дэвтэр, маягт хэвлүүлэх 2017-03-27
23 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх 2017-02-24
24 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын нэгдсэн vpn интернэт сүлжээний суурилуулалт, үйлчилгээг үзүүлэх тухай 2017-02-20
25 Ахмад настанд амралт, сувиллын үйлчилгээ үзүүлэх тухай 2017-02-20
26 Тендерийн урилга 2017-01-23
27 Засгийн газрын баталсан №322 дугаар тогтоолын дагуу хийгдсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажлууд 2017-01-09
28 Аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн дарга нарт албан даалгавар өгч ажилласан. 2017-01-09
29 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2017 оны төсөв 2016-11-14
30 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын 2016 оны тодотгосон төсөв 2016-11-14
Нийт: 62 үр дүн