Тендерийн урилга

 

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА- хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын онцлогт нийцүүлсэн тохируулгатай, байнгын ажлын байр бий болгох төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг сонгон шалгаруулах

 

Огноо:  2017.04.27

Тендер шалгаруулалтын дугаар: ХЭДС/2017/04/27

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар  нь  Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, мэргэжлийн боловсрол сургалтын төрийн үйлчилгээг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай үзүүлэх, судалгаа, шинжилгээ, бодлогын зөвлөмж, мэдээ, мэдээллээр хангах зорилготой байгууллага юм.

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын онцлогт нийцүүлсэн тохируулгатай, байнгын ажлын байр бий болгох” төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг сонгон шалгаруулах тухай битүүмжилсэн  тендерийн материал ирүүлэхийг  урьж  байна.          

 

Тендерийн баримт бичгийн иж бүрдэл бүрийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр 50.000 \ тавин мянган \ төгрөгөөр худалдан авч болно.

 

Тендер түүнийг нээснээс хойш 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байх ба гүйцэтгэгчээс ирүүлэх төсөвт өртгийн  1 хувьтай тэнцэх тендерийн баталгааг банкны байгууллагаас гаргуулж, тендерийн баримт бичгийн хамт ирүүлнэ.

 

Тендерт оролцогч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

 

  • Тендерт оролцогч төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын онцлогт нийцүүлсэн тохируулгатай, байнгын ажлын байр бий болгохоор тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа
  • 2016 оны санхүүгийн тайлан ирүүлэх
  • 2016 онд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтын онцлогт нийцүүлсэн тохируулгатай, байнгын ажлын байр бий болгох” төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийг сонгон шалгаруулах тендерт шалгарч санхүүгийн дэмжлэг авсан боловч гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж 2017 онд сонгон шалгаруулалтанд оролцох эрхгүй.

 

Тендерийг 2017 оны 05 дугаар сарын  26-ний өдрийн 10.00 цагаас өмнө ирүүлэх бөгөөд 2017 оны 05 дугаар сарын 26-ний өдрийн 11.00 цагт уг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан ХХҮЕГ-ын   хурлын танхимд нээнэ.

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг дор дурдсан хаягаар хандан авч болно.

 

 

Хаяг: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Хөдөлмөрийн ордон,

 3-р давхар, 301 тоот өрөө

Утас: 77121283