Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2020 оны төлөвлөгөө

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн 2020 оны төлөвлөгөөг ЭНД ДАРЖ харна уу


Хавсаргасан файл: