Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь Ахмад мэргэжилтний зөвлөх үйлчилгээг зохион байгуулах ахмадын төрийн бус байгууллага болон ахмадын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг бусад төрийн бус байгууллага сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.


Хавсаргасан файл: