Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь “Залуучуудын хөдөлмөрт бэлтгэх төсөл”-ийн хүрээнд суралцагчдын хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.


Хавсаргасан файл: