Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний гарын авлага, тараах материал хэвлэн нийлүүлэх, ХХҮЕГ/202101009

ХӨДӨЛМӨР, ХАЛАМЖИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЕРӨНХИЙ ГАЗАР нь эрх бүхий тендерт оролцогчдыг “Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний тараах материал, гарын авлага хэвлэн нийлүүлэх” үйлчилгээ үзүүлэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.


Хавсаргасан файл: