ҮЙЛЧЛЭГЧ

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: ҮЙЛЧЛЭГЧ
Ажил олгогчийн нэр: Номинтав трейд
Зарласан огноо: 2018 оны 1 сарын 11
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 2 сарын 28
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 300000 - 350000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: -