4134257

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: 4134257
Ажил олгогчийн нэр: Хачим-Уул
Зарласан огноо: 2018 оны 10 сарын 09
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 10 сарын 31
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 400000 - 1000000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эм
Нас: -