КОВШЧИН

Ерөнхий мэдээлэл
Ажлын байрны нэр: КОВШЧИН
Ажил олгогчийн нэр: Сүхжин
Зарласан огноо: 2018 оны 10 сарын 09
Хүчинтэй байх огноо: 2018 оны 10 сарын 25
Нэмэлт мэдээлэл
Ажиллах цаг: Бүтэн цагаар
Цалин: 550000 - 1500000 ₮
Тавигдах шаардлага
Хүйс: Эр
Нас: -