Төслийн мэргэжилтэн шалгаруулж авна

Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан “Санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр”-ийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны хэрэгжүүлэх “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид доорх мэргэжилтнүүдийг сонгон шалгаруулж авна. Үүнд:
Төслийн зохицуулагч
Санхүүгийн ажилтан
Худалдан авалтын ажилтан
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ажилтан
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, статистикийн мэргэжилтэн

Дэлгэрэнгүй

Аймаг, нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагын удирдах ажилтнуудын сургалт болно

“УДИРДЛАГЫН ХӨГЖИЛ-БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖИЛД” сэдэвт цуврал сургалт 2017 оны 11,12 дугаар сард Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг “Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт” төслийн дэмжлэгтэйгээр түншлэл, хамтын ажиллагааны хүрээнд зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй

ХХҮЕГ-ын Хяналт мониторнигийн газрын хариуцсан ажлын хүрээнд хийсэн ажлын товч мэдээ

Хөдөлмөр, халамжийн, үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу 2017 онд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус шалгалтыг Аймаг, нийслэлийн дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хэлтсүүд болон Мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдэд хийлээ.

Дэлгэрэнгүй

Үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд

Үйл ажиллагаа нь өргөжиж, шинээр ажилтан авах эрэлт хэрэгцээ бий болсон, өөрийн ажлын байранд ажилгүй болон ажилгүйдэлд өртөж болзошгүй иргэнийг дагалдуулан сургаж ажлын байраар хангах Улаанбаатар хотод хүнсний болон хоол Үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгжийн үйлдвэрлэл дээрх сургалт зохион байгуулах хүсэлт, холбогдох материалыг 2017 оны 11 сарын 17-ны өдрийн 17.30 цаг хүртэл хүлээн авч байна.

Cургалт зохион байгуулах хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газарт доорх хаягаар хандаж бүртгүүлэн сургалтын талаарх заавар, зөвлөмжийг авна уу.

Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

2 давхар- 204 тоот, 3 давхар-306 тоот

Утас: 70139021, 70138002

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-ын Цагаачлалын албанаас хууль бус ажилчдыг хөдөлмөр эрхлүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд шалгалт хийж байна

БНСУ-д хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй монгол улсын иргэд дахин хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн бичиг буюу 3-н сарын бичгээ авсан хугацандаа ямар нэгэн хууль бус хөдөлмөр эрхлэхгүй байж, БНСУ-ын Хөдөлмөрийн Яамны харьяа Хөдөлмөрийн Биржээс санал болгосон албан ёсны ажлын байранд хууль ёсны дагуу хөдөлмөр эрхлэхийг та бүхэндээ сануулж байна.

Дэлгэрэнгүй

Малчид ӨМӨЗО-ны Урдын дунд хошуунд туршлага солилцов

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 1 дүгээр сарын 27-ны өдрийн хурлын нэгдүгээр тогтоолын дагуу Малчдын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр нь залуу малчдад мал аж ахуй эрхлэх ур чадвар олгох, туршлага судлуулах малжуулах, орлогыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлж байна.
Аймгийн ХХҮГазар нь 41 залуу малчин өрхийг сонгон шалгаруулж сумын Засаг даргын тамгын газар, малчин өрхтэй гурвалсан гэрээг байгуулан малжуулах арга хэмжээг зохион байгуулаад байна.

Дэлгэрэнгүй

Нутаг буцаж ирсэн иргэдийн анхааралд

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаад “нутаг буцах зардал”-ын болон “13дахь сарын цалингийн даатгал”-аас буцаан авах ёстой мөнгөө аваагүй дараах нэр бүхий иргэд яаралтай холбоо барина уу. Дараах материалыг өөрийн биеэр авчирч өгнө.

Дэлгэрэнгүй

Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөх үйлчилгээ сэдэвт үндэсний зөвлөгөөн болно

Хөдөлмөр, эрхлэлтийн үйлчилгээний бодлого, үйл ажиллагаа /АЖИЛ, МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА ОЛГОХ, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ сэдэвт үндэсний зөвлөгөөн 2017 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр зохион байгуулагдах бөгөөд арга хэмжээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт, Гэр, бүл хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээний төв, Их, дээд, сургууль, Политехникийн коллеж, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Аймаг, нийслэл, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс, Хөдөлмөрийн бирж болон сургалтын байгууллагуудын төлөөлөл, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Швецарийн хөгжлийн агентлаг оролцох юм.

Дэлгэрэнгүй

Дорнод аймагт “Багш солилцооны үйл ажиллагаа”-г түгээн дэлгэрүүлэх сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа

Дорнод аймаг дахь Политехник коллежийн санаачилга,Зүүн бүсийн арга зүйн төв хариуцан Европын холбооны ТМБССД-2 төслийн санхүүжилтээр “Багш солилцоо хөтөлбөр“ боловсруулах зорилтын хүрээнд тус сургуулийн хэрэгжүүлж буй ажлыг бусад сургуульд сурталчилж түгээх,сонгосон мэргэжлийн багш нарын арга зүй туршлагыг солилцох БАЗТ-ийн хэрэгжүүлж байгаа шинэлэг ажлыг ярилцаж цаашид хамтран хэрэгжүүлж болох ажлын төлөвлөлт боловсруулах зорилгуудыг нэгтгэсэн сургалт семинар 2017 оны 10 дугаар сарын 23-25-ны өдрүүдэд Чойбалсан хотод амжилттай зохион байгуулагдлаа.Уг сургалт семинарт МАА мэргэжлийн багш нар, сургалтын арга зүйч болон бүх бүсийн арга зүйн төвийн менежерүүд оролцлоо.

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын анхааралд

Мэргэшсэн зөвлөхийн сургалтад хамрагдах, дүгнэлт гаргуулах талаар
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газраас “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаанд тавигдах нийтлэг шаардлага стандартын MNS6620:2016” дагуу “Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх ажилтанд тавигдах нийтлэг шаардлага”-ыг тодорхойлсон.

Дэлгэрэнгүй