Улсын баяр наадмын тохиолдуулан Насны хишгийг олгож эхэллээ

Улсын баяр наадмын тохиолдуулан Насны хишгийг олгож эхэллээ

Дэлгэрэнгүй

Дакум чиглүүлэгч багшийн олон улсын "Гэрчилгээ-1"-ийг олгох 5 өдрийн сургалт эхэллээ

Азийн хөгжлийн банкны “Хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх” төслийн Чадамжид суурилсан сургалт, үнэлгээ (ЧССҮ)-ний зөвлөх үйлчилгээний хэрэгжүүлэгчээр HRD Korea компани шалгарч 2017 оны 5 сарын 10-ний өдрөөс үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Тус төслийн хүрээнд зорилтот гурван салбарын 15-н мэргэжлийн дүн шинжилгээ, мэргэжлийн лавлах, чадамжийн стандарт, сургалтын хөтөлбөр, багш, суралцагчийн гарын авлага зэргээс бүрдсэн сургалтын багц боловсруулагдах юм.

Дэлгэрэнгүй

2017 ОНЫ 5 ДУГААР САРД СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ТҮВШИН ТОГТООХ ШАЛГАЛТАНД ОРЖ ТЭНЦСЭН ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

1. Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт (СХТТШ) (2017 оны 5 дугаар сард шалгалт өгч тэнцсэн иргэд)
2. 2017 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд (ЭМҮШ) хамрагдана уу.
3. ЭМҮШ-нд тэнцсэн иргэд ХХҮЕГ-д өөрийн биеэр ирж БНСУ-ын Хөдөлмөрийн биржийн ажил хайгчийн бүртгэл хийлгэнэ үү.

Дэлгэрэнгүй

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр явсан монгол иргэдийн эрхэлж буй нийтлэг ажлын жагсаалт

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр явсан монгол иргэдийн эрхэлж буй нийтлэг ажлын жагсаалт

Дэлгэрэнгүй

СХТТШ өгч буй иргэдийн АНХААРАЛД

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллахаар явах иргэдийн СХТТШ 2017.04.10-ны өдрөөс эхлэн “Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар” дээр явагдаж байгаа бөгөөд илгээгч 16 улсад зохион байгуулдаг олон улсын шалгалт юм.
2017 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдрийн байдлаар 2735 иргэн шалгалтаа өгөөд байна.

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах аж ахуй эрхлэлтийн болон бизнесийг дэмжих төв, инкубатор төвийн байгууллагуудын жагсаалт

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын байгууллагуудын жагсаалтын 2-р хавсралтаар бизнесийг дэмжих төв, бизнес инкубатор төвийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудыг 3-р хавсралтаар

Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн болон давтан сургалтын байгууллагуудын жагсаалтын 1-р хавсралт

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сургалт зохион байгуулах мэргэжлийн болон давтан сургалтын байгууллагуудын жагсаалтын 1-р хавсралт

Дэлгэрэнгүй

СХТТШ-ын дүн мэдээ

СХТТШ-ын дүн мэдээ

Дэлгэрэнгүй

Уул уурхайн инженнер, техникийн ажилтнууд Сургах зүйн чадамж эзэмшүүлэх сургалтанд хамрагдлаа

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын Говийн бүсийн арга зүйн төв Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутагт Ухаа худагийн нүүрсний ордод олборлолтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Энержи Ресурс” ХХК-ийн “Ухаа худаг” салбарын инженер, техникийн ажилтнуудад “Сургах зүйн чадамж эзэмшүүлэх” сургалтыг дараах 2 үе шаттайгаар зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй

ХХҮЕГ, ГИХГ хооронд хамтран ажиллах журамд гарын үсэг зурав

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга Б.Нямдаваа, Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дарга Д.Мөрөн нар гадаадын иргэнийг Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх үйл ажиллагааг хуулийн хүрээнд зохион байгуулах, хоорондын ажлын уялдаа, мэдээлэл солилцох ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгоор хамтран ажиллах журамд гарын үсэг зурлаа.

Дэлгэрэнгүй

1 2 3 4 5  Дараах