Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын нэгдсэн төв дуудлагын 7777-1220

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний салбарын нэгдсэн төв дуудлагын 7777-1220 дугаарыг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар болон харъяа аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсүүдэд ажиллуулж эхлээд байна


Хэвлэх Share