“Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн

 

Дотоодын үйлдвэр эрхлэгчдийг төрийн худалдан авалтаар дэмжих, төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагуудтай холбох, бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулах зорилгоор “Төрийн худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр хүртэл нэг сарын хугацаанд  зохион байгуулагдаж байна. 
Тус үзэсгэлэнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрөөс жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан 40 гаруй бичил бизнес эрхлэгч нар гар урлал, гоёл чимэглэл,  мод, модон бүтээгдэхүүн, арьс шир, нэхий боловсруулах, оёмол бүтээгдэхүүн, барилгын материал зэрэг бүтээгдэхүүнээ танилцуулан оролцож байна.
Үзэсгэлэнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу. https://www.expomongolia.org/tenderexpo
Үзэсгэлэнд оролцсон иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний зургаас

Дотоодын үйлдвэр эрхлэгчдийг төрийн худалдан авалтаар дэмжих, төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагуудтай холбох, бараа бүтээгдэхүүнийг танилцуулах зорилгоор Төрийн худалдан авалт-Үндэсний үйлдвэрлэл 2021 цахим үзэсгэлэн 2021 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 2021 оны 05 дугаар сарын 01-ны өдөр хүртэл нэг сарын хугацаанд  зохион байгуулагдаж байна.

       Тус үзэсгэлэнд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрөөс жижиг зээл, санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдсан 40 гаруй бичил бизнес эрхлэгч нар гар урлал, гоёл чимэглэл,  мод, модон бүтээгдэхүүн, арьс шир, нэхий боловсруулах, оёмол бүтээгдэхүүн, барилгын материал зэрэг бүтээгдэхүүнээ танилцуулан оролцож байна.

 

Үзэсгэлэнгийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх холбоосоор авна уу.        

                https://www.expomongolia.org/tenderexpo 

 

        Үзэсгэлэнд оролцсон иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа бүтээгдэхүүний зургаас танилцуулж байна.

 


Хавсаргасан файл:

  • “Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн

  • “Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн

  • “Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн

  • “Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн

  • “Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн

  • “Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн

  • “Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн

  • “Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн

  • “Эх оронч худалдан авалт - Үндэсний үйлдвэрлэл 2021” цахим үзэсгэлэн


Хэвлэх Share