“ЭЕРЭГ МОНГОЛ-2021" ЧУУЛГАН ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ОНЦОЛЖ БАЙНА

 

“ЭЕРЭГ МОНГОЛ-2021" ЧУУЛГАН ЗАЛУУЧУУДЫН ОРОЛЦОО, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ОНЦОЛЖ БАЙНА
 
Залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж, нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчрах зорилгоор JCI Монгол байгууллагын Централ салбар байгууллага 2019 оноос эхлэн санаачлан зохион байгуулж ирсэн “Эерэг Монгол" чуулганыг энэ жил Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэний ивээл дор “Хөгжил дэвшилд залуучуудын оролцоо-Хөдөлмөр эрхлэлт” сэдвийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран зохион байгуулж байна.
Чуулган нь Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгын Зохистой хөдөлмөр, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих болон  тэгш бус байдлыг бууруулах зорилгын хүрээнд уулзалт, хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр явагдах юм.
Өнөөдөр  “Хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгарч буй бэрхшээл”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгарч буй бэрхшээл” сэдвийн хүрээнд салбар хэлэлцүүлгүүд өрнөж, нөхцөл байдлаа тодорхойлон шийдэл саналуудаа нэгтгэх юм.
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга Л.Дашдэмбэрэл өнөөдрийн салбар хуралдаануудад “Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ”,  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр” сэдвээр танилцуулга хийж байна.
Арга хэмжээнд Олон улсын байгууллага, ажил олгогчид, төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцож байн

Залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж, нийгэмд эерэг өөрчлөлт авчрах зорилгоор JCI Монгол байгууллагын Централ салбар байгууллага 2019 оноос эхлэн санаачлан зохион байгуулж ирсэн “Эерэг Монгол" чуулганыг энэ жил Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэний ивээл дор “Хөгжил дэвшилд залуучуудын оролцоо-Хөдөлмөр эрхлэлт” сэдвийн хүрээнд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран зохион байгуулж байна.

Чуулган нь Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилгын Зохистой хөдөлмөр, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих болон  тэгш бус байдлыг бууруулах зорилгын хүрээнд уулзалт, хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр явагдах юм.

Өнөөдөр  “Хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгарч буй бэрхшээл”, “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд тулгарч буй бэрхшээл” сэдвийн хүрээнд салбар хэлэлцүүлгүүд өрнөж, нөхцөл байдлаа тодорхойлон шийдэл саналуудаа нэгтгэх юм.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга Л.Дашдэмбэрэл өнөөдрийн салбар хуралдаануудад “Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ”,  “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр” сэдвээр танилцуулга хийж байна.

Арга хэмжээнд Олон улсын байгууллага, ажил олгогчид, төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцож байн

 


Хэвлэх Share