“Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа-2016” ажил хэрэгч зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулагдлаа

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газраас санаачлан “АЖИЛ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГ БАРИМЖАА-2016” ажил хэрэгч зөвлөлдөх уулзалтыг  2016 оны 12 дугаар  сарын 21-ний өдөр  зохион байгууллаа.

 

Уулзалтын зорилго нь Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээнд салбарын яамнаас баримтлах бодлого, үйл ажиллагааг таниулах, сурталчлах цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний баримт бичигт санал авах, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэхэд чиглэгдсэн.  Энэхүү арга хэмжээнд: 

- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам

- Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

- Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт

- Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар

- Дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүд

- Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагууд

- Ерөнхий боловсролын сургууль, МСҮТ, их, дээд сургуулийн төлөөлөл

- Хөдөлмөрийн хувийн биржүүд

- Монгол дахь Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага

- Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг. GIZ төслийн нэгж

- Швецарийн хөгжлийн агентлагийн Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл

- Судлаач, эрдэмтэд зэрэг нийт 50 гаруй төрийн болон төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд оролцож, санал бодлоо солилцлоо.

 

Монгол улсын хойч ирээдүй болсон хүүхэд, залуусыг ажил, мэргэжлээ зөв сонгох, чансаатай мэдлэг, ур чадвартай хувь хүнийг хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэн нийлүүлэхэд ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, зөвлөх үйлчилгээг шинэ шатанд хүргэж, хөгжүүлэх асуудлыг энэхүү уулзалтаар хөндөн ярилцсан юм.

Зөвлөлдөх уулзалтын үр дүнд “Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах шаардлага MNS66:20-2016 стандарт”-ыг 2017 оноос хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлын хүрээнд холбогдох журам, арга зүйн зөвлөмжийн төслийг салбар хуралдаанаар хэлэлцүүлэн, оролцогчдын саналыг нэгтгэн дүгнэж, тусган ажиллахаар боллоо.

 

Өнөөдөр Монгол улсын хэмжээнд албан бус мэдээллээр 60 гаруй ТББ-га, 1200 ажил, мэргэжлийн чиг баримжааны зөвлөх, 42 мэргэшсэн сургагч багш байгаа бол салбарын хүрээнд аймаг, нийслэл, дүүрэгт Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газар, хэлтэс, албадад дээрх чиг үүрэг бүхий мэргэжилтнүүд ажиллаж байна.

 

Салбарын сар бүрийн тоон мэдээллээр 2016 оны 1-11 сард /өссөн дүнгээр/  Ажил, мэргэжлийн чиг баримжааны ажил, үйлчилгээнд нийт 633 байгууллага, 14537 иргэн хамрагдаж, зөвлөгөө, мэдээллээр хангагджээ.


Хэвлэх Share