Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Хууль зүйн туслалцааны төв хооронд хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурав

 

ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Хууль зүйн туслалцааны төв хооронд хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурав
2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдөр              Улаанбаатар хот
БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй монгол иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн дэргэд  хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө  үйлчилгээ үзүүлэх ажилтан томилон ажиллуулах, мөн БНСУ руу Хөдөлмөрийн гэрээгээр явах иргэдийн явахын өмнөх сургалтад Солонгосын хууль тогтоомжийн талаар мэдээ, мэдээлэл, зөвлөлгөө туслалцаа үзүүлэх агуулга бүхий санамж бичигт Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга Б.Нямдаваа, Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирал Т.Уранболор нар 5 дугаар сарын 22-ны өдөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.  
Мөн Хууль зүйн туслалцааны төвөөс “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд БНСУ-д ажиллаж буй нийт монгол иргэдэд хууль зүйн зөвлөлгөө мэдээлэл өгөх хуульчийг хууль тогтоомжийн хүрээнд тус улсад ажиллуулах юм байна. 
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС

БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй монгол иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах зорилгоор БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн дэргэд  хууль зүйн үнэ төлбөргүй зөвлөгөө  үйлчилгээ үзүүлэх ажилтан томилон ажиллуулах, мөн БНСУ руу Хөдөлмөрийн гэрээгээр явах иргэдийн явахын өмнөх сургалтад Солонгосын хууль тогтоомжийн талаар мэдээ, мэдээлэл, зөвлөлгөө туслалцаа үзүүлэх агуулга бүхий санамж бичигт Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын дарга Б.Нямдаваа, Хууль зүйн туслалцааны төвийн захирал Т.Уранболор нар 5 дугаар сарын 22-ны өдөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.  


Мөн Хууль зүйн туслалцааны төвөөс “Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жил”-ийн хүрээнд БНСУ-д ажиллаж буй нийт монгол иргэдэд хууль зүйн зөвлөлгөө мэдээлэл өгөх хуульчийг хууль тогтоомжийн хүрээнд тус улсад ажиллуулах юм байна. 


АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС

 


Хэвлэх Share