Аймаг, дүүргийн ХХҮ-ний газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн сургалт боллоо

 

Аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, хэлтсийн мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхжүүлэх сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтад оролцогчдод нийгмийн халамжийн салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар мэдээлэл өгч,  өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд үндэслэн үзүүлэх үйлчилгээнд хамрагдах зорилтот иргэдийг зөв тогтоож, үйлчилгээний хамруулалтын  болон үл хамруулалтын алдаагүй ажиллах, түүнлчлэн мэдээллийн санг зохистой ашиглах,  анхаарах асуудлуудаар дэлгэрэнгүй чиглэл, удирдамж өглөө.


Мөн нийгмийн ажилтны ёс зүй, зорилтот бүлгийн иргэдийн сэтгэхүй хандлагыг өөрчлөх, сэдэлжүүлэх арга зүй, өрхийн хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах хэрэгжүүлэх арга зүй зэрэг асуудлаар сургалтад оролцогчдын онолын мэдлэгийг бататгасан.


Сургалтад аймаг, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар хэлтсийн асуудал хариуцсан 106 хүн хамрагдсан байна.


Хэвлэх Share