Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах ААНБ-уудын анхааралд

 

Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах аанб-уудын  анхааралд

 

Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оныг “Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээг сайжруулах жил” болгон зарлаж, мөн АТГ-аас өгсөн зөвлөмж чиглэлийн дагуу  ХХҮЕГ-аас Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авахад үзүүлдэг хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үйлчилгээг бүрэн цахимжуулах, програм хяналтын системийг сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна. 

Эхний үе шатанд ААНБ-уудаас бүрдүүлж авдаг 18 төрлийн цаасан дэвсгэрт материалаас 7 төрлийн материалыг Үндэсний Дата Төвийн ХУР системээр дамжуулан авах ажлыг зохион байгуулж буйтай уялдуулан ААНБ-уудаас гадаадаас авах ажиллах хүч, мэргэжилтэнд Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн үйлчилгээ авах хүсэлтээ тус Ерөнхий газарт тавихдаа дараах маягтуудын дагуу бөглөж ирнэ үү.  Энэхүү тогтолцоонд 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс шилжин ажиллах болсныг мэдэгдэж байна.

 

Хөдөлмөр эрхлэх урьдчилсан зөвшөөрөл хүсэх бол МАЯГТ-1 Урилга

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл хүсэх бол МАЯГТ-2 ХЭЗ

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн сунгалт хийлгэх бол МАЯГТ-3 Сунгалт

Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийг цуцлах бол МАЯГТ-4 Хасалт

Материалын бүрдэл шалгах хуудас МАЯГТ-6 -ын дагуу материалаа бүрдүүлнэ үү.

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ГАЗАР


Хэвлэх Share