ЯПОН УЛСАД “УР ЧАДВАРТАЙ АЖИЛТАН”ИЛГЭЭХ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

ЯПОН УЛСАД “УР ЧАДВАРТАЙ АЖИЛТАН” ИЛГЭЭХ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

 

Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам болон Япон Улсын Хууль зүйн яам, Гадаад хэргийн яам, Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Үндэсний цагдаагийн агентлаг хооронд байгуулсан оршин суух зөвшөөрөлтөй “Ур чадвартай” ажиллах хүчний тогтолцооны зохистой ажиллагааны үндсэн хүрээг хэрэгжүүлэх тухай хамтын ажиллагааны САНАМЖ БИЧИГ-ийг 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр, байгуулж, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар (цаашид: ХХҮ
ЕГ гэх) уг санамж бичгийн дагуу Монгол Улсаас “Ур чадвартай ажилтан” илгээх үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна.

2019 оны 10, 11 дүгээр сард тус тус зохион байгуулагдсан хоёр улсын холбогдох байгууллагуудын зөвлөлдөх уулзалтаар “Ур чадвартай ажилтан” илгээх тогтолцооны хүрээнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг харилцан тохирсон.

Япон Улсад “Ур чадвартай ажилтан”-аар ажиллахад холбогдох үйлчилгээг аль байгууллагад хандаж авах талаар иргэдийн зүгээс асууж, лавлаж байгаа тул дараах мэдээллийг албан ёсоор хүргэж байна.

  1. 1.    Ажил хайгчийн шалгуур юу вэ?

Шалгуур:


  • Япон Улсын холбогдох төрийн байгууллагаас зохион байгуулагддаг “Ур чадварыг үнэлэх шалгалт”,  Япон сангийн JFT эсвэл JLPT шалгалтуудын аль нэгийг өгч JFT бол А2, JLPT бол N4 түвшинг хангасан байх;
  • Иргэн та 18 нас хүрсэн байх шаардлагатай;
  • эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд тэнцсэн тохиолдолд, таныг Япон Улсад “Ур чадвартай ажилтан”-ы ажил хайгчаар бүртгэх болно.

Жич: Дээрх шалгалтуудыг Япон Улсын төрийн байгууллага эсхүл түүний ажил гүйцэтгэгчээр шалгарсан аж ахуйн нэгж зохион байгуулдаг. Одоогоор Гадаад хэргийн яам, Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны ажил гүйцэтгэгч Прометрик Жапан ХК  Япон хэлний шалгалт, асрахуйн шалгалтыг Монгол Улсад Монголын Үндэсний Их Сургууль, Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн хичээлийн байранд тус тус зохион байгуулж байна.

Шалгалтын бүртгэлтэй холбоотой илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоос авна уу.

Япон Улсын Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

Олон Улсын хамтын ажиллагааны сан буюу Япон сан: https://www.jpf.go.jp/jft-basic/e/

Япон Улсын Газар, зам тээврийн яам: https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html

 

  1. 2.    Ажил олгогчдод таныг хэрхэн зуучлах вэ?

Таны бөглөсөн анкетын мэдээллийг  ХХҮЕГ-тай гэрээ байгуулсан Япон Улсын бүх аж ахуйн нэгж, байгууллага (ажил олгогч) нээлттэй танилцах боломжтойгоор “Ажил хайгчийн мэдээллийн сан”-д ажил хайгчаар байршуулна.

Японы аж ахуйн нэгж, байгууллага ажилд авах хүсэлтэй иргэнийг нэр заан, ажлын саналыг ХХҮЕГ-аар дамжуулан хүргүүлнэ. Иргэн уг саналыг хүлээн зөвшөөрөх бол “Зөвшөөрсөн хариу”-г ХХҮЕГ-д мэдэгдэнэ. Ажлын саналыг баталгаажуулснаар, ажил олгогч иргэнтэй ярилцлага хийх хүсэлтэй бол ярилцлагыг цахим, биечлэн уулзалтын хэлбэрээр зохион байгуулах болно. Ажлын ярилцлагад орох нь ур чадвартай ажилтнаар Япон Улсад ажиллах 100 хувийн баталгаа болохгүй гэдгийг анхаараарай.

 

  1. 3.    Хөдөлмөрийн гэрээг яаж байгуулах вэ?

Ажил олгогч өөрийн байгууллагын дотоод журмаар ажилтаныг сонгон шалгаруулж, тэнцсэн иргэнтэй хийх хөдөлмөрийн гэрээг ХХҮЕГ-т хүргүүлнэ.

Иргэн ажил олгогчоос санал болгосон хөдөлмөрийн гэрээг хүлээн зөвшөөрч гарын үсэг зурвал, ХХҮЕГ  уг гэрээг шуудангаар ажил олгогчид илгээнэ.

 

  1. 4.    Виз хэрхэн мэдүүлэх вэ?

Япон Улсад ур чадвартай ажилтнаар ажиллахад  “Оршин суух зөвшөөрөл”, тус ангилалын виз мэдүүлэх шаардлага тавигдана. Япон Улсаас Монгол Улс дахь Элчин сайдын яам нь виз хүссэн мэдүүлэгийг хянан виз олгодог. Харин, Япон Улсын Хууль зүйн яамны Гадаадын харьяатын асуудал эрхэлсэн ерөнхий газар нь тухайн ажил олгогчийн мэдүүлгийг үндэслэн “Оршин суух зөвшөөрлийн гэрчилгээ”-г олгоно.

ХХҮЕГ нь оршин суух зөвшөөрлийг үндэслэн ур чадвартай ажилтнаар ажиллах иргэдийн визийн мэдүүлгийг Монгол Улс дахь Япон Улсын ЭСЯ-нд төлөөлөн гүйцэтгэх болно.

 

  1. 5.    Та Япон Улс руу явахаас өмнө ямар бэлтгэл хангах ёстой вэ?

ХХҮЕГ таныг төлөөлөн хэзээ явах, ямар нисэх буудалд буух зэрэг мэдээллийг ажил олгогчтой тохирох ба таны нислэгийн тийз захиалга зэргийг хийж өгнө. Иргэн та энэ хугацаанд ХХҮЕГ-аас зохион байгуулах “Явахын өмнөх сургалтад” зайлшгүй хамрагдах шаардлагатай.

 

  1. 6.    Япон Улсын ямар аж ахуйн нэгж, байгууллага  Монгол Улсаас “Ур чадвартай ажилтан” авах боломжтой вэ?

Манай улс Япон Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагатай ажил үүргийн гэрээ байгуулж, бүртгүүлсэн иргэдийг зуучлах боломжтой байна. Гэхдээ, тухайн ажил олгогч заавал “Ур чадвартай ажилтан” нэн шаардлагатай салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байх ёстой. Аж ахуйн нэгж байгууллага гэдэгт ажил олгогч, хөдөлмөр зуучийн байгууллагыг хамруулж ойлгоно.

 

  1. 7.    Япон Улсад ур чадвартай ажилтнаар ажиллахаар явах хүртэл хэр хугацаа зарцуулагдах вэ?

Бүртгэлийн үйлчилгээ, ажил хайгчийн мэдээлэл илгээхэд 7-14 хоног зарцуулагдана. Ажлын санал илгээснээс хойш ажил олгогчид хариуг ажлын 5 хоногт багтаан хүргэнэ.

Япон Улсын ААНБ-ын хүсэлтийн дагуу ярилцлага зохион байгуулах нь тухайн ажил олгогчийн дотоод асуудал тул хөдөлмөрийн гэрээ байгуулах хүртэлх хугацааг тодорхойлох боломжгүй. Гэхдээ, шуудангаар гэрээний эхийг илгээж, хүлээн авч, гарын үсэг зуруулан эргүүлэн илгээх тул 14-20 хоног шаардлагатай.

Оршин суух зөвшөөрлийн мэдүүлэг гаргах, түүний хариуг хүлээн авахад хир хугацаа зарцуулагдах нь тухайн ажил олгогч мөн Гадаадын харьяатын асуудал хариуцсан ерөнхий газрын нэгжийн хариуцах асуудал. Иймд, бусад ангилалын оршин суух зөвшөөрөл олголтоос харахад 1-3 сар зарцуулах магадлалтай байгаа тул бүртгэл хийгдсэнээс хойш багадаа 2 сар хагасаас 4 сар хагасын дараа Япон Улсад ажиллахаар явах боломжтой болохыг анхаарна уу.   

 

 

Нэмэлт мэдээлэл авах утас: 7712-1285


Хэвлэх Share