2020 оны нэгдүгээр улиралд БНСУ-ын Хууль зүйн яамнаас 16 иргэнд Е-9 ангиллын Цахим визийн зөвшөөрөл олгохоос татгалзжээ


Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share