4-р сарын нөхөн олголт дууслаа.

4-р сарын 1-ээс 10-р сарын 1 хүртэл 0-18 насны хүүхэд бүрт 100,000 төгрөг олгох шийдвэрийг Засгийн газраас гаргасан. 4-р сард олгосон 30,000 төгрөгийн үлдэгдэл 70,000 төгрөгийг олгож дуусаад байна.


Хэвлэх Share