Залруулга

 

ЗАЛРУУЛГА

 

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/93 тоот тушаалаар батлагдсан “Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд чанарын шаардлага хангасан ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудын жагсаалт”-д Баянхонгор аймгийн нэгдсэн төв ТББ  нэрээр алдаатай бичигдсэнийг Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоо ГҮТББ Баянхонгор аймаг дахь салбар зөвлөл болгон 2020 оны 07-р сарын 02-ны өдрөөр залруулга хийж  байна.


Хэвлэх Share