Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хүүхдийн өрөөтэй боллоо

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар Хүүхдийн өрөөтэй боллоо

Хүүхдийн төлөө үндэсний зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүүхдийн хөгжил, хамгааллын 2019-2020 оны салбар дундын ажлын төлөвлөгөө”-ний 40-д заасан “Төр хувийн байгууллага бүр хүүхдэд зориулсан өрөө эсвэл буланг тохижуулах” зорилтын хүрээнд Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар “Хүүхдийн өрөө гарган тохижууллаа. Хүүхдүүд аав, ээжийнхээ ажил дээр ирсэн үедээ тоглох, хөгжих, хичээлээ хийх боломжтой орчныг бүрдүүлсэн албан хаагчид, удирдлагууд, байгууллагын “Эцэг, эхийн зөвлөл”-д талархал дэвшүүлж байна.


Хэвлэх Share