ЯПОН УЛСАД “УР ЧАДВАРТАЙ АЖИЛТАН” ИЛГЭЭХ ТОГТОЛЦООНЫ ХҮРЭЭНД ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭХ БОЛОМЖТОЙ САЛБАРУУД

Япон Улсын хууль зүйн яам, Гадаад харилцааны яам, Эрүүл мэнд, Хөдөлмөр, халамжийн яам, Үндэсний цагдаагийн агентлаг болон Монгол Улсын Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам хоорондын оршин суух зөвшөөрөлтэй “Ур чадвартай ажилтан” ажиллах хүчний тогтолцооны зохистой ажиллагааны үндсэн хүрээг хэрэгжүүлэх тухай хамтын ажиллагааны санамж бичгийг хоёр улсын сайд нар 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр Япон Улсын Токио хотод үзэглэсэн байдаг.
Энэхүү хамтын ажиллагааны санамж бичгийг хэрэгжилтийг хангаж ажиллах чиг үүргийг Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар хүлээсэн.
Тус газар нь 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс Япон Улсад “Ур чадвартай ажилтан” илгээх тогтолцооны зохистой ажиллагааг эхлүүлэх хүрээнд ажил хайгчийн бүртгэл, эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээ виз төлөөлөн мэдүүлэх зэрэг үйлчилгээг зохион байгуулж байна. Энэ удаа бид Япон Улсад “Ур чадвартай ажилтан” илгээх тогтолцооны хүрээнд хөдөлмөр эрхлэх боломжтой салбаруудын талаарх мэдээллийг хүргэж байгаа бөгөөд 2020 онд Монгол Улсаас Асрахуй, Нисэхийн салбарт ажиллах хүч авахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа юм.


Хэвлэх Share