Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа гадаадын иргэний “HG” ангиллын виз

Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа гадаадын иргэний “HG” ангиллын визний хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл,  сунгалт, хасалтын материалыг 2020 оны 12 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс цахим http://gahmah@hudulmur-halamj.gov.mn хаягаар хүлээн авч, ажлын 5 хоногт шийдвэрлэн хариуг Гадаадын иргэн харьяатын газарт мэйл хаягаар явуулна. Явуулсан даруйд нь тухайн ААНБ-д утсаар мэдэгдэх болно. 

 

ААНБ-ууд 12 сард хугацаа нь дуусаж байгаа материалыг  http://hudulmur-halamj.gov.mn/ сайтын Гадаадаас ажиллах хүч авах цэсийн Зөвшөөрөл, Сунгалт, Хасалт-руу нэвтэрч дарааллын дагуу шалгаж нягталсны дараа  /нэгтгэн нэг pdf file буюу multipage/ хэлбэрээр явуулахыг анхаарна уу!
Хэрэв материал дутуу тохиолдолд хүлээн авахгүй болохыг анхааруулж байна.
Жич: Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг  цуцлагдсаны дараа цахим хаягаар явуулсан материалаа бүрэн эхээр нь Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий газрын Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах хэлтэст ААНБ-ын гадаад ажилтан хариуцсан мэргэжилтэн нь өөрийн биеэр авчирч өгөхийг анхаарна уу!
Холбоо барих утас: 70137003
Цахим хаяг: http://gahmah@hudulmur-halamj.gov.mn
ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ АВАХ ХЭЛТЭС

Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж байгаа гадаадын иргэний “HG” ангиллын визний хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл,  сунгалт, хасалт ын материалыг 2020 оны 12 дүгээр сарын 24-ний өдрөөс 2021 оны 01 дүгээр сарын 05 -ыг дуутсал цахим gahmah@hudulmur-halamj.gov.mn хаягаар хүлээн авч, ажлын 5 хоногт шийдвэрлэн хариуг Гадаадын иргэн харьяатын газарт мэйл хаягаар явуулна. Явуулсан даруйд нь тухайн ААНБ-д утсаар мэдэгдэх болно. 


ААНБ-ууд 12 сард хугацаа нь дуусаж байгаа материалыг  hudulmur-halamj.gov.mn сайтын Гадаадаас ажиллах хүч авах цэсийн Зөвшөөрөл, Сунгалт, Хасалт-руу нэвтэрч дарааллын дагуу шалгаж нягталсны дараа  /нэгтгэн нэг pdf file буюу multipage/ хэлбэрээр явуулахыг анхаарна уу!

 

Хэрэв материал дутуу тохиолдолд хүлээн авахгүй болохыг анхааруулж байна.

 

Жич: Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг  цуцлагдсаны дараа цахим хаягаар явуулсан материалаа бүрэн эхээр нь Хөдөлмөр, Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий газрын Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах хэлтэст ААНБ-ын гадаад ажилтан хариуцсан мэргэжилтэн нь өөрийн биеэр авчирч өгөхийг анхаарна уу!


Холбоо барих утас: 70137003

Цахим хаяг: gahmah@hudulmur-halamj.gov.mnГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ АВАХ ХЭЛТЭС

 


Хэвлэх Share