Нийгмийн халамжийн сангаас олгох протез, ортопедийн болон тусгай хэрэгслийн жагсаалт, жишиг үнэ шинэчлэн батлагдлаа


Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share