Бичил бизнес эрхлэгчдийг дэмжих арга хэмжээнд хамрагдахыг урьж байна.