ХӨДӨЛМӨРИЙН БИРЖИЙГ БҮРТГЭХ ЗАРЛАЛ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавигдах шаардлага,  суурь баримт бичгийн бүрдүүлэлт 


Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share