Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд протез, ортопед, тусгай хэрэгсэл захиалгаар хийх дотоодын үйлдвэрлэгч байгууллагын жагсаалтад орох битүүмжлэл бүхий материал ирүүлэхийг урьж байна.

 

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд протез, ортопед, тусгай хэрэгсэл захиалгаар хийх дотоодын үйлдвэрлэгч байгууллагын  жагсаалтад орох байгууллагад тавих шалгуур,  бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг хавсралтаар оруулж байна.

 

Жагсаалтад орох байгууллагын материалыг 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ний өдрөөс  2021 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл Монгол улс, Хан-уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, 106 тоот хаягаар ирүүлэх бөгөөд хугацаа хоцорсон байгууллагын материалыг хүлээн авахгүй болно.


Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share