ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд Хяналт мониторингийн газар 2021 оны төлөвлөгөөт шалгалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулж байна. Хяналт шалгалт өнөөдрийн байдлаар Чингэлтэй дүүргийн Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний хэлтэст үргэлжилж байна.
Тус хэлтсийн дотоод үйл ажиллагаа, төсөв, Нийгмийн халамжийн сан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн тайлан, анхан шатны баримтыг хамруулан хяналт шалгалтыг хийж байна.

 

 


Хэвлэх Share