ЯПОН УЛСАД “УР ЧАДВАРТАЙ” АЖИЛТАН ИЛГЭЭХ ТОГТОЛЦООГ ТАНИЛЦУУЛАХ ЦАХИМ АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 

Хөдөлмөр Халамжийн Үйлчилгээний Ерөнхий Газар Япон Улсын “Марүй Кэнсэцү Кооёо” ХК-тай хамтран “Ур чадвартай” ажиллах хүч илгээх, хүлээн авах тогтолцооны тухай танилцуулах арга хэмжээг цахимаар зохион байгууллаа.
Арга хэмжээнд Япон Улсад өмнө нь дадлагажигч болон анх удаа явахаар зорьж буй нийт 41 иргэн оролцсон. “Марүй кэнсэцү кооёо” нь ХК тус улсад хэрэгжиж буй “Ур чадвартай” ажилтан оршин суух зөвшөөрлийн тухай дэлгэрэнгүй танилцуулж, ХХҮЕГ-аас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй илгээх тогтолцооны тухай иргэдэд мэдээлэл хийлээ. Ерөнхий танилцуулгын дараа иргэд “Манай Улсад зохион байгуулагдах шалгалтын төлөвлөгөө”, “Бүртгэлийг хэрхэн хийлгэх”, “Дадлагажигчаар явсан салбараа өөрчилж болох уу” зэрэг сонирхсон асуултад хариулт авч, уг тогтолцоон дахь төрийн байгууллагын чиг үүргийн талаар мэдээлэлтэй боллоо.
“Ур чадвартай” ажилтны тогтолцоогоор хөдөлмөр эрхлэх сонирхолтой иргэд шалгалтад тэнцсэн, урьд нь ур чадварын дадлагажигч байсан гэх хоёр шалгуурыг хангасан байх шаардлагатай. Шалгалтын тухайд, япон хэлний JLPT-N4 түвшин ба түүнээс дээш, JFT-Basic шалгуурт тэнцсэн мэдлэгтэй байх. Мөн тус улсын холбогдох яамдаас зохион байгуулах “Ур чадварын шалгалт”-д тэнцсэн байх шаардлагатай. Харин “Ур чадварын дадлагажигч”-ын тухайд бол “Дадлагажигч 2” буюу “Ур чадварын 2 түвшин” мөн уг хөтөлбөрийг амжилттай дуусгасан гэх сертификаттай байх ёстой. Эдгээр шалгуурыг хангасан иргэд ХХҮЕГ-т бүртгэлийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой.
ХХҮЕГ нь цаашид Япон Улсад “Ур чадвартай” ажиллах хүч илгээх, хүлээн авах тогтолцооны тухай цахим арга хэмжээг тогтмол зохион байгуулж ажиллахаар төлөвлөж байна.

 

 


Хэвлэх Share