Хүүхдийн төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх

 

Хүүхдийн төрөлжсөн асрамжийн

үйлчилгээ үзүүлэх

 

 

      Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар нь Хүүхдийн төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах битүүмжлэл бүхий материал ирүүлэхийг урьж байна.

 

     Хүүхдийн төрөлжсөн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шалгуур, бүрдүүлэх материалын жагсаалтыг хавсралтаар оруулж байна.

 

      Үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагын материалыг 2021 оны 06 дугаар сарын 08-ний өдрөөс  2021 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл Монгол улс, Хан-уул дүүрэг, 2 дугаар хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, 106 тоот хаягаар ирүүлэх бөгөөд хугацаа хоцорсон байгууллагын материалыг хүлээн авахгүй болно.


Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share