“ОРОЛЦОО” ТӨСЛИЙН ЗАЛУУЧУУД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ТАНИЛЦЛАА

Залуучуудыг хөдөлмөрт бэлтгэх “Оролцоо” төслийн эхний дөрвөн ээлжийн сургалт амжилттай үргэлжилж байна.

Төслийн сургалтын хөтөлбөрт багтсан сонголтод хичээлийн нэг болох үйлдвэрлэлийн орчин нөхцөлтэй танилцах аяллыг Монголын томоохон үйлдвэрүүдийн дэмжлэгтэй зохион байгуулж байна. Энэхүү аялал нь залуучуудад бизнесийн байгууллага, түүн дундаа бодит үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай танилцах, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа  олгох, ажлын байрны урьдчилсан төсөөлөлтэй болгох, дэвшилтэд технологи, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ойлголт мэдээлэлтэй болгох зорилготой юм.

Өнөөдөр бизнес аяллын нэг хэсэг “АПУ” хувьцаат компани дээр зохион байгуулагдаж, Зэвсэгт хүчний 119 дүгээр ангийн Хуурай замын цэргийн сургалтын төв дахь “Оролцоо” төслийн 3 дугаар ээлжийн залуучууд тус компанийн үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэлийн явцтай танилцан сайн ажилтны амжилтын туршлагаас суралцлаа.  

Сургалт оролцогч болон багш нарыг Ковид-19 ын шинжилгээнд бүрэн хамруулсан “Ногоон бүсэд” зохион байгуулагдаж байгаа бөгөөд бүх арга хэмжээний үед халдвар хамгааллыг дэглэмийг өндөр түвшинд мөрдөж байгаа болно.


Хэвлэх Share