ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД УРГАЦ ХУРААЛТЫН АЖИЛД ОРОЛЦЛОО

 

ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД УРГАЦ ХУРААЛТЫН АЖИЛД ОРОЛЦЛОО 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн гишүүд Төв аймгийн Жаргалант сумын нутагт ургац хураалтын ажилд оролцлоо. 
Ургац арвинтай жил ногоо хураах ажилд нэмэр болох, гар бие оролцох санаачилгыг дэмжин зөвлөлийн 20 гишүүн нэг өдрийг сонгино хураах ажилд зориулав. Үүгээрээ залуучуудын манлайлал, хөгжил, оролцоог дэмжих, хамт олны нэгдмэл байдлыг бэхжүүлэх, олон нийтэд хөдөлмөр эрхлэхийг уриалах, үлгэрлэхийг зорьсон юм. 
Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн залуучууд нэг өдөр ногоо хураасан хөдөлмөрийн хөлс болох 600 мянган төгрөгийг сайн үйлийн аянд зориулахаар боллоо. 
Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2021 оны 5 сарын 24 нд байгуулагдсан Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийг тус байгууллагын Мэдээлэл, технологийн төвийн дарга Д.Даваажаргал ахалдаг бөгөөд залуучуудын оролцоог дэмжих, эрхийг хангах, тэдгээрийн үзэл бодлыг сонсох, хүндэтгэх, санал санаачилгыг дэмжих замаар залуучуудын үнэлэмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн олон арга хэмжээг төлөвлөөд байна.

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн гишүүд Төв аймгийн Жаргалант сумын нутагт ургац хураалтын ажилд оролцлоо. 

Ургац арвинтай жил ногоо хураах ажилд нэмэр болох, гар бие оролцох санаачилгыг дэмжин зөвлөлийн 20 гишүүн нэг өдрийг сонгино хураах ажилд зориулав. Үүгээрээ залуучуудын манлайлал, хөгжил, оролцоог дэмжих, хамт олны нэгдмэл байдлыг бэхжүүлэх, олон нийтэд хөдөлмөр эрхлэхийг уриалах, үлгэрлэхийг зорьсон юм. 

Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийн залуучууд нэг өдөр ногоо хураасан хөдөлмөрийн хөлс болох 600 мянган төгрөгийг сайн үйлийн аянд зориулахаар боллоо. 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын тушаалаар 2021 оны 5 сарын 24 нд байгуулагдсан Залуучуудын хөгжлийн зөвлөлийг тус байгууллагын Мэдээлэл, технологийн төвийн дарга Д.Даваажаргал ахалдаг бөгөөд залуучуудын оролцоог дэмжих, эрхийг хангах, тэдгээрийн үзэл бодлыг сонсох, хүндэтгэх, санал санаачилгыг дэмжих замаар залуучуудын үнэлэмж, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн олон арга хэмжээг төлөвлөөд байна.

 


Хэвлэх Share