Сонгинохайрхан дүүрэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг эхлүүллээ

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд  Хяналт мониторингийн газар 2021 оны төлөвлөгөөт шалгалтыг хуваарийн дагуу зохион байгуулж байна. Өнөөдөр Сонгинохайрхан дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалтын ажлыг эхлүүллээ.

Тус хэлтсийн дотоод үйл ажиллагаа, төсөв, Нийгмийн халамжийн сан, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн тайлан, анхан шатны баримтыг хамруулан хяналт шалгалтыг хийх юм.


Хэвлэх Share