БНСУ руу 2016 онд 944 иргэнийг Хөдөлмөрийн гэрээгээр илгээлээ

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлгөөний хэлтэс нь Ажиллах хүч илгээх чиг үүргийн хүрээнд 2016 онд Монгол Улсын Хөдөлмөрийн яам (Хуучин нэрээр), БНСУ-ын Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн яам  хоорондын Хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрөл олгох тогтолцооны дагуу БНСУ-д ажилчид илгээх болон хүлээн авах тухай “Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийн гэрээний хэрэгжилтийг амжилттай хангаж ажиллалаа. Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт /СХТТШ/  болон Солонгос хэлний түвшин тогтоох тусгай шалгалт /СХТТТШ/, Ур чадварын шалгалт зохион байгуулан нийт 16850 иргэнийг хамруулж, БНСУ-ын Хөдөлмөрийн биржид нийт 2233 иргэнийг ажил хайгчаар байршуулав.    

 

БНСУ-ын Хөдөлмөрийн биржээс 1228 иргэнд Хөдөлмөрийн гэрээний санал  ирснийг танилцуулж, холбогдох ажил хайгч нартай гэрээ байгуулсан. Хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан 1147 иргэдээс БНСУ-ын Цагаачлалын албаны цахим виз 950  иргэнд олгогдож 197 иргэн татгалзсан хариу авсан байна. ХХҮЕГ-ын АХШХХ-ээс 2016 онд БНСУ-д Хөдөлмөрийн гэрээгээр нийт 944 иргэнийг илгээгээд байна.    

 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХЭЛТЭС


Хэвлэх Share