Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын үйл ажиллагааны мэдээлэл

НИЙСЛЭЛИЙН НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

(01-05 дугаар сарын байдлаар)

 

БОДЛОГО, ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн  хуралдаанаар “Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих нийслэлийн дэд хөтөлбөр”-ийг батлуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Үүнд:

-       Хөтөлбөрийн төслийг төрийн байгууллага, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр хэлэлцүүлэн, хөтөлбөрт тусгах саналыг  авах ажлыг 2 удаа зохион байгуулав.

-       Төслийг Нийслэлийн Иргэдийн Хурлын төлөөлөгчдөд хүргүүлж, санал авах ажил явагдаж байна.

-       Нийслэлийн Засаг даргын дэргэдэх Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний зөвлөлийн хурлыг сар тутамд хуралдуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд тулгамдсан асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэж байна. Мөн дэд хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцүүлэв.

-       Бүх дүүргүүдийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн байнга үйлчлүүлдэг төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага,  үйлчилгээний газруудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэхэд стандартын шаардлага хангасан дэд бүтцийн болон үйлчилгээний хүртээмж, чанарын байдалд  үнэлгээ хийхээр Ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллаж байна.

 

2015 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдөр Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлагдсан  гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай иргэдийг нийгэмшүүлэх “ГЭРТЭЭ ХАРИХ ЗАМ” хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдөр Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн хамгааллын тусгай төвтэй хамтран Аз жаргалтай гэр бүл-4 өдөрлөгийг тус дүүргийн 5-р хорооны Иргэний танхимд зохион байгууллаа. Өдөрлөгт гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай 103 иргэн оролцож халуун хоол цай, үсчингийн үйлчилгээ авч, урлагийн тоглолт үзэн, хандлагаа өөрчлөх сургалтанд хамрагдлаа.

                / Аз жаргалтай гэр  бүл-4 өдөрлөгийн үеэр/

 Уг хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Монголын Улаан загалмайн  нийгэмлэгтэй хамтран Глобал сангийн санхүүжилттэй   сүрьеэ өвчний шинжилгээнд гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай 900 иргэнийг хамруулж, өвчтэй гарсан тохиолдолд ХӨСҮТ-д хэвтүүлэн эмчлүүлэх төслийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД:

-       Нийслэлийн хэмжээнд 2017 онд нийгмийн халамжийн санд орон нутгийн төсвөөс нийт 101,032,392,300 төгрөгийн санхүүжилт батлагдсанаас 2017 оны 01 дүгээр сараас 04 дүгээр сард 29,131,487,600 төгрөгийн санхүүжилтийг харьяа хэлтсүүдэд олгоод байна.

 

2017 1-4 дүгээр сард  зарцуулсан мөнгөн дүнг графикаар харуулбал:

 

-       Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2017 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр хүртэл Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв болон дүүргүүдээс шинээр 6770 ахмад настан, 2655 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд, дахин олголтоор 6828 ахмад настан, 4669 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нийт  20,922  иргэнд  нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих смарт картыг олгоод байна.

 

-       Нийслэлийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн газрын даргын 2017 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/13 дугаар тушаалаар батлагдсан Нийслэлийн асрамж, халамжийн хүүхдийн нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, тэтгэвэр, тэтгэмж авах эрхийг хангах, хамгааллын суурь үйлчилгээнд бүрэн хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах Ажлын хэсэгт тус газрын мэргэжилтэн орж ажиллалаа. Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг 10 асрамжийн газраас ирүүлсэн хүүхдийн мөнгөнд хамруулах шаардлагатай 59 хүүхдийг Нийгмийн халамжийн хуулийн дагуу хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжинд 100%  хамрууллаа.

 

-       Нийслэлийн иргэдэд нээлттэй ажлын байрны мэдээллийг хүргэж, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг нэг дороос үзүүлэх, ажил олгогчид шаардлагатай ажиллах хүчнээр хангагдахад дэмжлэг үзүүлэх, ажил хайгч иргэд тохирох ажлын байрандаа бүртгүүлж түр болон байнгын ажлын байраар хангагдах боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх “Нэг өрх нэг ажлын байр” сэдэвт өдөрлөгийг Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай хамтран Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгт нийслэлийн 6 дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, 70 гаруй аж ахуйн нэг оролцсон. Өдөрлөгийн хүрээнд давхардсан тоогоор нийт 300 гаруй иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгч гарын авлагаар ханган ажилласан.  

 

-       Нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдрийг угтан Нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг 2017 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр Д.Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Өдөрлөгт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Нийслэлийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын газар, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газар, дүүргүүдийн харьяа хэлтэс оролцон иргэдэд нийгмийн хамгааллын асуудлаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгч ажиллалаа. Нийгмийн халамжийн чиглэлээр 5384 иргэнд зөвлөгөө, үйлчилгээ, мэдээлэл, гарын авлагыг тараан ажилласан бөгөөд   өдөрлөгийн арга хэмжээний талаар Өдрийн сонин, Монголын үндэсний радио телевиз, Монгол HD телевизэд газрын удирдлага, салбарын төлөөлөгч нар мэдээлэл өгч ажилласан.

-       2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр Нийслэлийн Хүүхэд, гэр бүлийн газраас зохион байгуулсан “Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай”, “Хүүхэд хамгааллын тухай” хуулийн  сургалтад  хяналт шинжилгээ үнэлгээ, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн хамрагдсан бөгөөд уг хуулиудын талаар газрын нийт албан хаагчдад 2017 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдөр танилцуулга мэдээлэл хийлээ.

-       2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай хамтран Нийгмийн хариуцлагын аргачлалыг халамжийн санд нэвтрүүлэх  туршилтын хүрээнд сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд 9 дүүргийн ХХҮХ-ийн халамжийн албаны дарга, асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, газрын мэргэжилтнүүд нийт 60 албан хаагч хамрагдсан байна.

 


Хэвлэх Share