Мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудад үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ олголоо

 

Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын даргын 2017 оны 5-р сарын 10-ны өдрийн А/110 -р  тушаалаар мэргэжлийн сургалтын байгууллагуудад үйл ажиллагаа эрхлэх гэрчилгээ олгов.


Хавсаргасан файл:


Хэвлэх Share