“Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

 

“Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ” сэдэвт сургалт 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 17-ны өдрүүдэд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын хурлын танхимд /505 тоот/ зохион байгуулагдлаа.

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын хүрээнд 16 цагийн 9 модуль сургалтыг                         Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Зохистой хөдөлмөрийн багийн Ур чадвар, хөдөлмөр эрхлэх чадамжийн ахлах мэргэжилтэн Кармела Торрес, Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын зөвлөх Н.Монголмаа нар 2 өдрийн туршид удирдан явуулсан юм.

 Тухайлбал:

 • Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний тухай 88 дугаар конвенц ба Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын тухай 181 дүгээр конвенцуудын танилцуулга,
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн төрийн үйлчилгээ тойм сорилууд,
 • Монгол улсын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд ашиглагддаг хэрэглэгдэхүүн, эх сурвалжууд,
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний үйл ажиллагааг үнэлэх нь, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төрлүүд болон хөдөлмөрийн зах зээлийн хөтөлбөрүүд,
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл ба хөдөлмөр эрхлэлт;
 • Зорилтот бүлгүүд-шилжин ажиллагчид, тулгардаг саад бэрхшээлүүд,
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн хувийн байгууллагын талаарх зааварчилгаа,
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөөний загвар боловсруулах арга зүй

Энэхүү сургалт олон улсын хэл болох англи хэл дээр зохион байгуулагдсан бөгөөд сургалт зөвхөн багш мэдээлэл өгөх аргаас ангид байж, шинэлэг арга хэлбэрээр багийн ажиллагааг хангасан, харилцан нээлттэй ярилцсан, өөрсдийн хариуцсан ажлын шинэлэг санаа, ололт амжилтыг бусад оролцогчдод  таниулах, бусдаас суралцах боломж, идэвх, оролцоог хангасан, туршлага хуваалцсан, шинэ мэдлэг, мэдээллээр баялаг сургалт боллоо гэж зохион байгуулагчдын зүгээс дүгнэж байна.

Олон улсын хөдөлмөрийн хэм хэмжээний хүрээнд  хөдөлмөрийн хүрээний эрхүүдийг хангах, зохистой хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэхэд бодитой ажлын байрыг бий болгох, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах, хөдөлмөрийн асуудлаар нийгмийн түншлэлийг бэхжүүлэхэд олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан сүлжээ бий болгох, Монгол улсын хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээнд ашиглагддаг хэрэглэгдэхүүнд чанарын өөрчлөлт гаргах боломж,  хөдөлмөр эрхлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулахад сайн төлөвлөлт боловсруулах  чиглэлийг орон нутгийн хэмжээнд шийдлийг хэрхэн зохион байгуулах, ашиглах, хэрэгжүүлэх, орон нутгийн мэргэжилтнүүдийн чадавхийг сайжруулахад арга зүйн  мэдлэг, мэдээллийг олгож, нэгдсэн ойлголтод хүрсэн, ач холбогдол бүхий сургалт боллоо гэж оролцогчид дүгнэж байлаа.

Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтнүүдийн ажил, мэргэжилдээ сурах, суралцах, төлөвших үйл ажиллагаанд Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар чиг, үүргийнхээ хүрээнд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгааг орон нутгийн удирдах түвшинд анхааралдаа авч, хүний нөөцийн тогтвортой бодлого, хамтын ажиллагааг хангах нь хамгийн чухал асуудлын нэг гэдгийг сургалт зохион байгуулагчдаас зөвлөж байсныг дурьдах нь зүйтэй болов уу.

Мөн энэ удаагийн сургалтыг Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байгаагаараа онцлог бөгөөд сургалтад Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, 21 аймаг, 9 дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс, Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын Ажил, мэргэжлийн чиг баримжаа, ажил зуучлал хариуцсан мэргэжилтнүүд 100 хувийн ирцтэйгээр хамрагдав.

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагаас уг сургалтыг амжилттай зохион байгуулахад санаачилга гарган, дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан явдалд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын удирдлага, салбарын ажилтан, албан хаагчдын өмнөөс гүн талархал илэрхийлж, ажлын амжилт хүсье.

 • “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

 • “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

 • “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

 • “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

 • “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

 • “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

 • “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

 • “Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа


Хэвлэх Share