Улсын баяр наадмын тохиолдуулан Насны хишгийг олгож эхэллээ