Нийслэлийн нийгмийн халамжийн газрын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл

Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийн хүрээнд 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрөөс 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төв болон дүүргүүдээс 18870  ахмад настан, 10903  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нийт  29773  иргэнд  нийтийн тээврийн хэрэгслээр үнэ төлбөргүй зорчих смарт картыг олгоод байна.

Мөн Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар, соёлыг сайжруулах, цахим картын хэрэглээнд бүрэн шилжүүлэх, үйлчилгээг шинэ түвшинд гаргах зорилгоор "Улаанбаатар смарт карт" ХХК-тай хамтран нийгмийн зорилтот бүлгийн 20000 иргэнд смарт картыг  үнэ төлбөргүй олголоо.

  • НЗД-ын 2017 оны А/479 дүгээр захирамжийн хүрээнд Нийслэлийн цагдаагийн газар, Энэрэл эмнэлэг, Наркологийн клиник эмнэлэг, дүүргүүдийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэстэй хамтран 2017 оны 06 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 27-ны өдөр хүртэл нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт хог түүж амьдардаг, гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай 223 иргэдийг бүртгэлжүүлэн, усанд оруулж, хувцаслан, эмнэлгийн үйлчилгээнд бүрэн хамруулан ажилласан байна.

Хэвлэх Share