“Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал

Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 100 жилийн ой, Монгол Улс Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагад гишүүнээр элссэний 50 жилийн ойг тохиолдуулан “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал явагдлаа.

  • “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал

  • “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал

  • “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал

  • “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал

  • “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал

  • “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал

  • “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал

  • “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал

  • “Ирээдүйн ажил, мэргэжил” сэдвийн хүрээн дэх эрдэм шинжилгээний бага хурал


Хэвлэх Share