• 2018 оны СХТТШ-ийг Комьютерийн арга (40 даалгавар, 50минут) -аар авна.
  • Энэ удаагийн СХТТШ-ийг авахдаа иргэний хурууны хээг уншуулан бичиг баримтыг 3 шатлалтайгаар хатуу шалгаж оруулах тул өөр ийн оронд хүн оруулж хохирохгүй байхыг анхааруулж байна. Өөрийн оронд хүн оруулвал шалгалтыг хүчингүй болгож СХТТШ өгөх эрхийг 3 жилээр хасна.
  • 2018оны СХТТШ-ыг 2 газар авах тул иргэд өөрийн шалгалт өгөх байрыг сайтар шалгаж тухайн заасан байранд ирж шалгалт өгнө үү. Заасан газар биш бол шалгалт өгөх боломжгүй. Шалгалтын байрны хаяг байршлыг тусад нь тавих зарлалаас сайтар шалгана уу