• Шалгалтанд орох өдөр, цаг, ээлжийг өөрчлөх боломжгүй тул заасан өдөр цагт шалгалт авах EPS-TOPIK шалгалтын компьютер тестийн танхимд (ХХҮЕГ-ын 2-р давхарт) ирсэн байна.
  • Шалгалтанд ирэхдээ бүртгүүлсэн бичиг баримттай ирэх. (иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт)
  • Хүний оронд орох зэргээр зүй бус үйлдэл гаргавал СХТТШ өгөх эрхийг 3 жилээр хязгаарлана. Шалгалтанд ороход хурууны хээ уншуулж бичиг баримтын тулгалтыг 3 удаа хийх учраас зүй бус үйлдэл гарган хохирохгүй байхыг анхааруулж байна.